Välkommen till Lind’s Kakelugnsmakeri AB.


Lind’s Kakelugnsmakeri AB är ett företag som har specialiserat sig på antika kakelugnar.

Vi tycker det är viktigt att kunna erbjuda våra kunder en helhetslösning därför behöver våra kunder inte anlita flera olika hantverkare för att få en fungerande eldstad.

Vi kan hjälpa er med allt för att få en fungerande eldstad, oavsett om det bara gäller en omsättning av en utdömd kakelugn eller om ni vill installera en ny kakelugn där det aldrig stått en tidigare.

Vi utför uppsågningar i golv samt stenläggning, fundament för kakelugnen och tätar skorstenar som läcker eller monterar nya skorstenar allt för att ni som kund ska kunna vara trygga i att jobbet flyter på och blir utfört på ett fackmannamässigt vis.

Vi lägger stor vikt vid att våra kunder ska bli nöjda med det jobb vi utför. Vi utför både små och stora jobb allt från att installera nya innerluckor på kakelugnar till stora fastigheter med flera omsättningar och skorstenstätningar.

Villa eller lägenhet, enstaka eller hela föreningars kakelugnar, inget jobb är för litet eller för stort för oss.

Skorstenstätning


Om man har fått eldningsförbud av sotaren i en murad skorstenskanal, kan man laga den genom att täta den med två olika metoder. Antingen tätar man kanalen genom att slamma insidan av kanalen med keramiskt bruk eller så kan man föra ner ett flexibelt syrefast rör.

Vilken metod man använder bedöms av kanalens längd, skick och läge, båda metoderna har samma garanterad livslängd på 10 år.

Det farliga med att använda en läckande kanal är att varma rökgaser kan komma ut ur skorstenen och antända intilliggande brännbara material. Om en läckande kanal får en skorstensbrand, det vill säga att sotet i kanalen antänds löper skorstenen hög risk att totalförstöras.

Under en skorstensbrand kommer läckorna i kanalen att förse elden med syre vilket ökar värmen i skorstenen och kan resultera i att teglet i skorstenen spricker.

I dessa fall finns det oftast inget annat alternativ än att mura om hela skorstenen.

Omsättning


Det vanligaste anledningen att man tar kontakt med en kakelugnsmakare är för att sotaren har varit på en besiktning och dömt ut kakelugnen, vad det betyder är att kakelugnen har börjat läcka.

När man eldar i en kakelugn blir den större av värmen och när den kallnar går den tillbaka, detta sliter på materialet inne i kakelugnen och med tiden kommer det att börja läcka ut rökgaser oftast mellan tegelstenarna i bakmuren alltså på kakelugnens baksida men det kan även komma ut rökgas mellan kaklet.

När det händer blir kakelugnen utdömd av sotaren och man får inte elda i den, rökgaserna är giftigast och om man eldar i en utdömd kakelugn får man i sig koloxid som är livsfarligt.

Om det skulle uppstå en brand i huset på grund av en otät kakelugn som är utdömd gäller ingen hemförsäkring. När vi sätter om en kakelugn börjar vi alltid med att täcka rummet mycket noggrant för att förhindra skador på väggar och golv.

Nästa steg är att märka upp kakelugnen och sedan börjar vi plocka ner den varsamt. Sedan sätter vi upp den igen och använder nytt material som är extra tåligt mot värme.

Vi är alltid noggranna när vi utför vårt arbete. Efter att vi är klara med jobbet ska alltid en sotare komma och godkänna kakelugnen innan man får börja elda.

Alla jobb som är utförda av oss har blivit godkänt utan anmärkning av sotaren.

Nyinstallation


Vi utför även nyinstallationer av kakelugnar i både villor och lägenheter.

Att installera kakelugnar i lägenheter krävs att det finns en rökkanal som man kan ansluta kakelugnen till. Om det inte har stått någon kakelugn där tidigare kan vi även göra uppsågningar och lägga i en ny sten och göra en fris samt fundament för själva kakelugnen.

När det gäller nyinstallation av kakelugn i villor, skräddarsys installationerna eftersom inget hus är det andra likt.

En modern villa med ett ventilationssystem som håller ett konstant undertryck kräver tilluft, vilket inte behövs i en gammal villa med självdrag. Villor som har en helgjuten bottenplatta eller en förberedd stenkista behöver inget fundament.

Vi installerar även skorstenar av olika slag till både kakelugnar och kaminer.

Fundament


Vi gör oftast fundament i samband med en nyinstallation men vi gör även nya fundament till kakelugnar som börjat ”luta” in i rummet.

Det vanligaste fundamentet vi gör är till kakelugnar som står i hörn då använder vi en teknik som fungerar som en gungbräda där kakelugnen är i ena änden och hela skorstenens tyngd i den andra änden.

När kakelugnen står på rak vägg använder vi special gjorda konsoller som fästs in i väggen. Förr sattes ibland kakelugnar in direkt på träbjälklaget, det kan resultera i att kakelugnen kan börja luta in i rummet.

För att räta upp en kakelugn måste vi plocka ner hela kakelugnen och göra om fundamentet i foten på kakelugnen för att sedan montera upp kakelugnen igen.

Stenläggning


För att få en kakelugn godkänd krävs det att det finns ett icke brännbart material från foten av kakelugnen och 30 cm ut, man kan ha en plåt, glas eller det vanligaste är just att man har en sten som är nedsänkt i golvet.

Om det är ett gamalt furugolv eller en gammal parkett så lägger vi också dit en fris. Vi lägger sten under kakelugnar, oftast vid nyinstallationer men även vid omsättningar.

Vi gör alltid en armerad gjutning innan vi lägger stenen så att den inte ligger direkt på bjälklaget.

I villor med gjuten bottenplatta kan vi lägga stenen direkt på plattan. En sak att tänka på är att om man vill ha en natursten är det bra att vara ute i god tid eftersom stenfirmorna ofta har ganska lång beställningstid.

Kaminer & Spiskasetter


Vi installerar kaminer och spiskassetter främst från Keddy samt Contura då dom håller en mycket hög kvalité.

Priser


Vi lägger alltid fast pris på våra jobb och om vi skulle stöta på något oförutsett hinder som kräver mer arbete, diskuterar vi alltid med kunden innan vi fortsätter med jobbet.

Detta sker mycket sällan men eftersom vi ofta jobbar i gamla hus kan det dyka upp komplikationer under vissa jobb, oftast vid skorstenstätning.

Det är väldigt viktigt för oss att kunden alltid vet vad kostnaden kommer att bli innan fakturering.

Det är svårt att ge ett generellt pris på kakelugnssättning eftersom det inte finns ett jobb som är det andra lik. När vi sätter ett pris på ett jobb tar vi i beaktning många variabler. Kakelugnens höjd & bredd, om fundamentet behöver göras om, antal trappor eller om det finns hiss. Även skicket på ugnen spelar roll samt körsträckan.

Man kan säga att det kostar mellan 30 000 - 40 000 inklusive moms att sätta om en kakelugn. Om man utnyttjar Rot-avdrag brukar dom flesta kunderna komma ner till 25 000 - 35 000.

Kontakt


Johan Lind : 0707 574721
Email: johan@linds.nu
Organisations nummer: 556900-8302
Bank giro: 5585-8625

Johan L Kakelugnsmakeri AB Innehar F-skattebevis.

Har ni en kakelugn som behöver sättas om eller vill nyinstallera en kakelugn och vill ha en offert av oss ber vi er fylla i följande formulär för effektivare hantering.


Frågor & Svar


Rummet bör vara tomt på möbler, dels så vi kan täcka rummet så bra som möjligt, för att vi behöver ganska mycket utrymme för allt material och verktyg. Bokhyllor behövs inte tömmas, vi kan täcka dom med plast. Tunga möbler som soffor och piano bör flyttas in mot ett hörn av rummet, som vi täcker med plast. Vi behöver så mycket utrymme som möjligt för att kunna jobba smidigt.

Det blir väldigt smutsigt när man demonterar en kakelugn. Därför vi lägger ner mycket tid med att täcka rummet innan vi börjar. Vi täcker väggarna med plast och golven med papp samt gummimattor, närmast kakelugnen.

Vi använder även en luftrenare för att rena luften. När vi är klara blåser vi alltid rent väggarna med tryckluft och avlägsnar all plast och papp. Vi gör allt för att förhindra skador på väggar och golv, om det mot all förmodan händer något, tar vi självklart på oss den kostnaden.

Ja, vi kan sätta upp en plastvägg med stämp från golv till tak för att skärma av ett rum.

Ja det finns nyproducerade sotluckor, innerluckor och ytterluckor att köpa. Det går även att byta ut dom utan att behöva demontera kakelugnen.

Sotluckorna används av sotaren för att sota kakelugnen och göra rent invändigt i kakelugnen. Det går även att elda lite inne i sotluckorna ifall man har dåligt drag, främst i början av eldningsäsongen när skorstenen är kall. Det är väldigt viktigt att sotluckorna stängs helt innan man börjar elda.
Nej det gör vi inte. Klamrar är en liten bit naitråd som sätts in på insidan av kakelugnen mellan två kakel för att förhindra att kaklen går isär. Oftast när man använder klamrar i en kakelugn resulterar det i att kaklet spricker av spänningen, därför använder vi inte klamrar.

Det går bra att använda ett nylonsnöre. Om vi vill ha ett lite finare snöre med olika färger kan ni besöka Folckers på Hornsgatan 52 (Mariatorget).
En fuktad trasa utan rengöringsmedel är det bästa att använda, då finns ingen risk för missfärgning av fogen. Luckorna polerar man med polermedel.
Om man eldar för uppvärmning rekommenderar vi 2 gånger om året, annars räcker det med en gång per år. Det är viktigt att ni anlitar en sotare som använder en roterande viska när han sotar kakelugnen för att det ska bli riktigt rent. Fråga gärna sotaren innan han/hon kommer, vilken metod som används.
Nej, när det gäller bara anslutningen kan vi oftast bara sätta om den vilket brukar ta en dag. Det är dock värre om den läcker i bakmuren då måste den alltid sättas om.

Du kan som kakelugnsägare, själv stryka på lerbruk på de ställen där man ser att det kommer ut rök. Det kan göra att kakelugnen klarar en ombesiktning av sotaren. Det är knappast en lösning som håller på lång sikt, mer som konstgjord andning. Det kan vara svårt att både se och komma åt läckan. Kom ihåg att den livsfarliga koloxidröken är både luktlös och osynlig.

Har kakelugnen väl börjat läcka och speciellt i bakkant är det dax att sätta om den, så du som kakelugnsägare kan vara trygg att du har en tät och säker kakelugn.
Ja det går att rädda alla kakelugnar... eller nja, på vissa ställen har man kapat skorstenen som kakelugnen är ansluten till. Det spelar ingen roll om vi sätter om kakelugnen och får den tät om rökgaserna ändå inte kan komma ut ur skorstenen.

Att rädda och renovera kakelugnar är vår specialitet, än så länge har vi inte behövt ge någon kakelugn dödsdomen. Kakelugnar kan alltid få ett nytt liv i ett annat hem om förutsättningarna har tagits bor där den idag står.
Ja man kan införskaffa lite eldfast bruk som finns hos de flesta lite större byggvaruhusen. Skrapa ur fogarna som är dåliga eller tag försiktigt bort de lösa stenarna, gör sedan rent med en grovdammsugare och fukta därefter alla ytor där bruket ska appliceras. Tryck in bruk i fogarna med handen, använd gärna en plasthandske för att skydda handen mot bruket.

I de fall där man måste sätta ditt en sten som lossnat, se då till att applicera bruk runt om i hålet, samt runt stenen innan den trycks på plats. Avsluta med att torka rent med en fuktad svamp i eldstaden samt med en fuktad trasa på kaklet. Låt torka en vecka innan eldning.
Det är inte farligt, leran sitter där som ett extra skydd mot den höga värmen som uppstår i eldstaden. Vi använder oss av eldfasttegel i eldstaden så våra kakelugnar behöver inte någon lera i eldstaden. Har man en äldre kakelugn är det vanligt med ett tunt lager lera i eldstaden.

När leran börjar lossna är det god idé att sätta ditt ny, för att skydda tegelstenen bakom. Först ska all lera bort, enklast går det att skrapa med en slö kniv och en stålborste, kom ihåg att vara varsam.

Gör sedan rent med en grovdammsugare och fukta därefter alla ytor där bruket ska appliceras. Smeta sedan på eldfast bruk (som finns på de flesta lite större byggvaruhusen) med handen, plasthandske rekommenderas. Stryk sedan med en fuktad svamp för att få en slät yta och låt torka en vecka innan eldning.
Det kan bero på många olika saker men det vanligaste är att det är fel lufttryck inne mot trycket ute. Det kan vara så att det finns en frånluftfläkt i huset, vanligtvis i moderna hus som konstant skapar ett lågtryck.

Detta kan vanligtvis lösas med att se till att kakelugnen har tillgång till en tilluftsventil, alternativt att man öppnar ett fönster när man tänder brasan. Det kan även bero på omslag i väderleken, som kan vara orsaken till dåligt drag i kakelugnen. Även här kan det hjälpa med att öppna ett fönster.

Mitt på sommaren när det är varmare ute än inne, är det svårt att få röken att gå åt rätt håll. Det kan underlätta om man använder en hårfön in i den övre sotluckan ca 5 min innan uppstart. Samma metod fungerar om det ligger ett kallock i skorstenen vanligtvis i början på hösten när skorstenen fortfarande är lite kall. När man inte eldat på ett tag t.ex. efter en veckas skidsemester.
Röken från elden i förbränningsutrymmet stiger upp. Strax under spjället viker röken av åt både vänster, höger och åker neråt i de främre kanalerna. När röken kommer ner i höjd med sotluckorna på sidorna så vänder röken upp i de båda bakre kanalerna, stiger uppåt och passerar spjället.

Åker därefter in i anslutningen mellan kakelugnen och rökkanalen i murstocken. Detta gör att röken fördröjs innan den kommer ut i skorstenen, därmed avger den mer av sin värme till teglet i kakelugnen. Desto större massa och tyngd en kakelugn har, avgör hur mycket värme som kan ackumuleras. Därefter avger kakelugnen värme lång tid efter att elden slocknat.

Det är lite svårt att ge en exakt tid på hur lång tid det tar från att man sätter om en kakelugn tills att den måste sättas om igen. Om man sköter sin kakelugn kan dom hålla ca 30 år mellan omsättningarna. Vi har kunder som har skött sina kakelugnar så bra så dom har hållit i 60 år. Vi har exempel på där kakelugnen fått sättas om efter endast 5 år pga av allvarlig misskötsel.
Björk är mycket bra men det viktigaste är att veden är torr, den bör ha legat ett år för att ha torkat tillräckligt. Bortsett från att veden ska vara torr så går det bra med all sorts lövträ förutom ek, som innehåller för mycket energi och kan skada kakelugnen allvarligt. Barrträ kan man elda med men blanda gärna ut den med lövträ. Det förhindrar att terpentinet bygger på inne i kakelugnen och kärar igen den.

Undvik tidningspapper och använd hellre braständare. Pelletsbriketter och Pellets går bra men i en lite mindre korg så att förbräningstemperaturen inte blir för hög. Elda inte: Ek, kol, kocks, briketter, 100% barrträ, magnesium och andra metaller samt olja.
Det kan vara regnvatten som kommer från skorstenen, för åtgärd investera i ett regnskydd ovan skorstenen. Det kan även vara så att fuktig ved har används. Fukten som finns kvar i veden blir vattenånga och fångas på insidan av sotluckorna och rinner sedan ut.
Ja faran ligger i om anslutningen mellan kakelugnen och skorstenen skulle börja läcka då kommer varma rökgaser ut och skull kunna antända taket. Sotaren brukar vanligtvis vara extra hård i sin bedömning. Börjar kakelugnen luta lite inåt har det till 99% blivit en spricka vid anslutningen, kolla även med en ficklampa ifall det går ovan kakelugnen mot väggen efter sprickor eller sotmärken.

När vi sätter om kakelugnar där dom nästan når taket använder vi alltid en extra lång stos (plåtrör) i anslutningen för att minnimera denna risk.
Att foga om en kakelugn kan vem som helst göra, man skrapar försiktigt ut den gamla fogen med en hård plastkil som inte skadar glasyren på kaklet. Man kan använda sig av en tunn mjuk stålborste också men då bör man vara extra varsam.

Sedan blandar man en del vanlig kakelfog och en del krita, eventuellt pigment i pulverform om man har en färgad kakelugn. Fukta fogarna på kakelugnen med en svamp, för att fogen ska fästa bättre. Stryk ut fogmassan med en vit gummispackel, som finns att köpa på de flesta byggvaruhus. Torka efter med en fuktig svamp, diagonalt över fogen, annars följer fogen med. Låt torka. Putsa upp kakelugnen med trassel eller torr trasa.
Verkningsgraden på antika kakelugnar skiljer sig från fall till fall men man kan säga att dom brukar ta tillvara på mellan 85% - 90% av energin som finns i veden man lägger in. Effekten i kilowatt är svårmätt på grund av att kakelugnar ska eldas varsamt och hela poängen är att långsamt bygga upp en värme som består.

När man mäter effekten på en modern kamin, eldas den under 12 timmar och man mäter hur mycket värme den avger under ”normal” eldning. Om man konstant trycker in ved i en stackars liten kamin under 12 timmar, bara för att få ett så högt energivärde som möjligt, kommer den inte hålla särskilt länge.

Som du förstår får man ta det där med effekt på eldstäder lite med en nypa salt. Man kan definitivt säga att desto tyngre en eldstad är desto större är akumuleringsmöjligheten. Låt säga att man låter installera en kakelugn och man sköter om den och eldar rätt bör den hålla i 30 år. Därtill kommer kostnad för sotaren och eventuellt kostnad för ved. Trots att det är kostsamt att installera eller sätta om en kakelugn kommer man alltid att tjäna in den kostnaden med en minskad uppvärmningskostnad.

Vi har kunder som räknat ut att dom kan spara mellan 8000 - 10 000 i uppvärmningskostnad om året. Sen är det ju aldrig fel att kunna utnyttja en förnybar lokal energikälla som ved.
Det finns en del leverantörer av glasluckor, vi samarbetar med Davidssons. Vi tar 3000:- inkl moms för att installera en glaslucka i Stockholmsområdet, men det går att beställa dom och installera dom själv om man är lite händig. För en flat kakelugn tar man bara måtten på luckramen enligt denna mall, dra bort 2 mm på varje mått så luckan inte blir för stor.

För en rund är det lite knepigare för då måste ”piggen” i mitten på luckramen både uppe och nere tas bort. Vi använder oss av en vinkelslip när vi gör detta men det bör även gå med en bågsåg. Tänk bara på att tömma eldstaden innan ni gör något och använda ett skydd så att gnistorna från vinkelslipen inte träffar kakelplattorna eller något brännbart. Därefter mät luckramen enligt mallen men när det kommer till bredden så mät rakt över på det bredaste stället. Dra sedan bort 17 mm för att få fram rätt brädd för luckan, dra även bort 2 mm på höjden. Skicka sedan mallen till Davidsson och invänta leveransen.

Glasluckemall
Linds Kakelungsmakeri Telefon: 070 - 757 47 21 Email: johan@linds.nu